Harmonogram:

10.00-11.00 - Registrácia
11.00-12.00 - FAST challenge
12.00-13.00 - P - challenge
13.00-14.00 - prestávka, možnosť sa opýtať rozhodcov na povinné triky
14.00-15.00 - X-divízia
15.00-15.30 - exhibícia - beatbox
15.30-16.30 - začiatočníci
16.30-17.00 - exhibícia
17.00-19.00 - pokročilí
20.00 ... - vyhlásenie výsledkov