Pravidlá

Majstrovstvá sú otvorené, tzn. že súťažiť a vyhrať môžu aj občania iných krajín ako Slovenska. Titul majstra Slovenska však môže získať iba občan Slovenskej Republiky (najlepšie umiestnený slovenský zástupca súťaže).

Súťaží sa v kategóriách: Začiatočníci (1A), Pokročilí (1A) a v kategórii X.

Pravidlá povinných trikov (pre kategóriu začiatočníkov)

Pravidlá

Priestor pre urobenie triku je vyznačený páskou, kriedou alebo akýmkoľvek iným zreteľným spôsobom. Veľkosť tejto plochy je štvorec s rozmermi strán 75x75 cm. Každý hod v hracom priestore sa automaticky považuje za pokus o trik. Všetky triky musia byť predvedené tak, že súťažiaci stojí obidvoma nohami vo vnútri vyznačenej hracej plochy. Akýkoľvek pokus súťažiaceho s nohou (nohami) mimo vyznačený priestor sa považuje za neúspešný pokus. Ak nohy súťažiaceho opustia pri vykonávaní triku vyznačený priestor, automaticky sa daný trik považuje za neúspešný. Pre súťažiaceho, ktorý je práve na rade (je na pódiu ale stojí mimo vyznačený priestor), sú povolené iba tieto triky: throwdown, sleeper, forward pass, jeden loop the loop, alebo úpravy stringu. Pokus o súťažný trik je automaticky považovaný za neúspešný pokus v danom triku. Ak sa súťažiaci nachádza mimo vyznačenú plochu môže string manuálne upravovať alebo vymeniť string za nový. Trik musí byť zakončený chytením yoya do ruky, tak aby sa pri návrate yoyo neodrazilo od tela, alebo sa tiež vylučuje chytiť yoyo do druhej ruky. Po dokončení triku musí byť yoyo vždy správne (bez uzla) navinuté na šnúrku (string). Rozhodca si kedykoľvek môže vyžiadať kontrolu šnúrky (stringu). Pri vykonávaní triku je možnosť návratu yoya normálne, ale aj bindom. Pri neúspešnom binde sa celý trik počíta ako neúspešný.

Pokiaľ nie je pri triku uvedené inak nie sú pri jeho vykonávaní povolené akékoľvek netrafenia stringu alebo podobné chyby.

Súťažiaci môže použiť akékoľvek yoyo. Je možné použiť viacej yoyí, ale v čase pokusu(ov) jedného triku môže súťažiaci použiť len jedno. Na tie-break sa taktiež musí použiť iba jedno yoyo. Skracovanie stringu pomocou omotávania okolo ruky alebo prstu za účelom jednoduchšieho vykonania triku je zakázané. Všetky triky musia byť urobené s plnou dĺžkou stringu.

Akýkoľvek súťažiaci, ktorý nie je práve hodnotený a bude rušiť práve hodnoteného súťažiaceho, alebo rozhodcu v jeho výkone môže byt diskvalifikovaný.

Rozhodnutie rozhodcu je konečné.

Hodnotenie

Na správne zvládnutý trik má každý súťažiaci dva pokusy, ak je prvý pokus úspešný, súťažiaci za neho dostane 5 bodov, ak je súťažiaci úspešný až na druhý pokus dostane 3 body, a keď dvakrát neúspešne predvedie trik dostane 0 bodov.

Pravidlá pre freestyle (1A,X-divízia)

Pravidlá

Súťažiaci predvedie freestyle o maximálnej dĺžke dvoch minút (2:00 minúty), platí to pre pokročilých a X divíziu, za doprovodu muziky podľa vlastného výberu. V kategórií pokročilých a začiatočníkov je povolený iba štýl (1A). V kategórií X sú povolené všetky ostatné štýly ( 2A, 3A, 4A, 5A ).

Keď začne muzika, začína freestyle. Triky urobené pred začiatkom hudby sa nepočítajú do freestylu! Muzika nesmie obsahovať žiadne rasistické podtexty a iné neprípustné prvky (neslušné slová, a pod.) a to ani v cudzom jazyku. Pokiaľ si nie ste istý svojím výberom, poraďte sa dopredu s rozhodcom. Muziku si doneste na CD alebo CD-R, alebo vo formáte MP3, WMA na USB kľúči z ktorého sa dá nahrať muzika do počítača. Skladba, ktorú chcete použiť musí byť v jednej stope. Pre freestyle bude prehraná iba jedna stopa. Ak je skladba dlhšia ako dve minúty, bude zastavená medzi 2:00 a 2:01. Ak je kratšia, tak jej koniec znamená koniec freestylu.

Ak sa muzika náhodne zastaví môže si súťažiaci vybrať, či bude pokračovať tam kde sa hudba zastavila, alebo začne freestyle odznovu. V prípade, že príde omylom k spusteniu inej skladby akú si súťažiaci vybral, môže súťažiaci svoj freestyle zastaviť a požadovať spustenie svojej vybranej skladby (freestyle predvedený na chybne pustenú muziku sa do hodnotenia nezapočítava).

Pri predvádzaní freestylu môže súťažiaci použiť viacej yoyí, ktoré si prinesie so sebou na pódium a môže ich ľubovoľne meniť, ale ich výmena je hodnotená ako chyba. (Výnimkou je výmena yoyí na rôzne štýly v kategórii X)

Hodnotenie

Celkové hodnotenie freestylu sa skladá z dvoch častí - technická stránka a estetická stránka. Obe časti sú založené na súčte plusových a mínusových bodov.

Technická stránka - približne 80% celkového skóre (u kategórie X 60%).

Štýl trikov by mal zodpovedať kategórii v ktorej súťažiaci vystupuje. Za triky, ktoré súťažiaci už úspešne vykonal nebudú pri ich opakovaní udelené žiadne ďalšie body. Ďalšie plusové body môžu byť udelené za originalitu, obtiažnosť, dlhé sekvencie trikov predvedené na jeden sleeper, veľký priestorový rozsah trikov a podobné prvky. Body sa odčítavajú za zlé predvedenie trikov, jasné minutie šnúrky, stratu kontroly a pod.

Estetická stránka - približne 20% celkového skóre (u kategórie X 40%)

Súťažiaci môže získať plusové body napríklad za choreografiu, využitie priestoru pódia, rozsah, eleganciu a vyspelosť predvedenia yoyo trikov a prvkov, originalitu freestylu a pohyb pri vykonávaní trikov.