Zoznam trikov (Tricklist)

Začiatočníci

Každý súťažiaci získa za daný trik buď 5, 3 alebo nula bodov. Akým spôsobom sú hodnotené povinné triky nájdete v pravidlách yoyo majstrovstiev. Kto získa najviac bodov, ten sa stáva yoyo majstrom Slovenska v kategórií začiatočníci.

Triky

 • Sleeper (10 sek.)
 • Forward pass
 • Elevator
 • Rock the baby (3x)
 • Stop and go
 • Trapeza
 • Double or nothing
 • Braintwister (5x)
 • Eli hops (3x) (dotyk rúk)
 • Boomerang (3x) (dotyk rúk)
 • Split the atom
 • Kwijibo
 • Skin the gerbil
 • Mach 5 (3x)
 • Plastic whip
 • Boing-e-boing (3x)
 • Shockwave

Pokročilí
Kvalifikácia neprebieha. Medzinárodné finále - dvojminútový (2:00) freestyle. Ďalej pravidlá yoyo majstrovstiev.
X Division
Kvalifikácia neprebieha. Medzinárodné finále - dvojminútový (2:00) freestyle. Ďalej pravidlá yoyo majstrovstiev.

Fast Challenge

Cieľom je predviesť správne všetkých 10 doleuvedených trikov v čo najkratšom čase. Súperia medzi sebou dvaja alebo traja yoyeri a najrýchlejší z nich postupuje ďalej. Registrácia na FAST challenge prebehne na mieste konania majstrovstiev.
Súťažiaci môže použiť iba jedno yoyo počas celej doby trvania súťaže. Minimálna dĺžka stringu je od pásu dole na zem, maximálna dĺžka je neobmedzená. Rozhodca si môže kedykoľvek vyžiadať kontrolu stringu. Správnosť predvedenia trikov posudzujú rozhodcovia. Ak sa ti nejaký trik nepodarí zvládnuť, musíš ho zopakovať a až následne na to pokračovať v ďalších trikoch. Ako taký F.A.S.T. challenge prebieha, si môžete pozrieť napríklad na tomto videu.

Triky

 • THE WIND UP
  Začína sa s yoyom na zemi, yoyo sa netočí. Snažíš sa čo najrýchlejšie namotať yoyo do ruky
 • GRAVITY PULL
  Ruka, v ktorej držíš yoyo je otočená smerom hore. Švihni yoyom smerom na zem a hoď yoyo do sleeperu. Šklbni stringom tak aby sa ti yoyo vrátilo do ruky.
 • FORWARD PASS
  Yoyo držíš v ruke, dlaň je otočená smerom k zemi, hoď yoyo dopredu a zároveň otoč dlaň hore. Yoyo chyť vo chvíli keď sa ti vracia späť.
 • THE BREAK-AWAY
  Hoď yoyo prudko do strany, ako keby si chcel robiť "Man on the flying trapeze" Nechaj yoyo letieť do výšky ramien. Potom yoyo vráť do ruky.
 • AROUND THE WORLD
  Yoyo držíš v ruke, dlaň je otočená smerom k zemi. Hoď ho dopredu, ľahko švihni zápästím tak, aby yoyo na konci stringu opísalo oblúk okolo teba. Vo chvíli, keď je yoyo znova pred tebou, vráť ho späť.
 • WALK THE DOG
  Hoď yoyo do sleeperu. Spust ho na zem. Yoyo sa ľahko dotkne zeme. Yoyo musí po zemi "prejsť" cca 30 cm. Potom ho vrát do ruky.
 • ROCK THE BABY
  Hoď yoyo do sleeperu. Polož ľavú ruku zhruba do polovice stringu, zároveň uchytiť prstami pravej ruky string vo vzdialenosti cca 10 cm od yoya. Teraz prehoď ruky, ľavú ruku dole, pravú hore, aby sa ti vytvoril trojuholník. Zhúpni yoyo trikrát (trikrát tam a naspäť), trojuholník rozpusť a vráť yoyo do ruky.
 • THE BIKINI
  Hoď yoyo do sleeperu. String chyť pevne do ľavej ruky, do zatnutej pästi. Ruku potom zdvihni do výšky. Potom omotaj string pravou rukou okolo stringu, ktorý vedie z ľavej ruky a visí na ňom yoyo. Chyť visiacu slučku do pravej ruky, znovu do zatnutej pästi. - vznikne ti spodná časť bikin. Teraz zhúpni (otoč) yoyo so stringom medzi rukami, tak sa vytvorí vrchná časť bikin. Nakoniec roztvor obe päste a bikiny rozpusť a vráť yoyo do ruky.
 • STOP-N-GO
  Hoď yoyo do sleeperu. Ľavým ukazovákom podober string a tak zdvihni yoyo o kus hore. Potom pravou rukou opíš oblúk tak aby sa string vedúci z pravej ruky dostal do string-gapu yoya. Oblúk pravej ruky dokonči pri ľavej ruke. Ruky sú pri sebe. Trhni rukami tak aby sa ti yoyo vrátilo. Až sa yoyo namotá, tak ho chyť (STOP). Následne ho pusti a yoyo sa opäť roztočí (GO). Nakoniec vrát yoyo znova do ruky.
 • SKY ROCKET
  Hoď yoyo do sleeperu. Uvoľni slučku, ktorou máš yoyo priviazané k prstu. Trhni so stringom tak, ako by si chcel yoyo vrátiť do ruky. Keď sa yoyo namotáva, tak pusti slučku z prstu. Yoyo vyletí hore. Podmienkou je, že yoyo musí vyletieť ponad tvoju hlavu. Na konci musíš chytiť yoyo do ruky.